Om by icons

Interaktiv markedsføring og sømløs nettverkstøtte

Vi opererer i et digitalisert marked hvor interaktiv sømløshet er et sterkt nøkkelord. Behov ligger i bransjerettede og strategiske løsninger som dekker utfordringer, slår ring rundt fellesnevneren og våker det faktiske produktet – fra produsent, via detaljist og ut på markedet til den enkelte forbruker og kunde.

Verdikjeden

Tradisjonelt har driftsavdelingene ansvar for overvåking av virksomhetens produksjonsystemer og salgsprosesser mot markedet, hvor ting som tilbud og etterspørsel blir målt. Slike målinger gir en indikasjon på at produktene fungerer, men sier lite om i hvilken grad gevinstoppnåelse er innfridd på markedet. Ved å utvide overvåkingen med måling av sluttprodukt opp mot brukerpreferanser og bevegelser i markedet, vil virksomheten få sterke indikasjoner på om strukturer og prosesser fungerer slik de skal. Slike målinger vil gi gevinster i to ledd. For det første vil forretningssiden kunne utforske flere muligheter i markedet, i tillegg vil produksjonssiden kunne bruke målingene til å raskere oppdage og handle på avvik.

Markedsovervåking & business intelligence

  • Konkurranse / Synlighet
  • Interesse / Bevegelse
  • Behov / Verdi

Som produktutvikler og produsent er markedsovervåking et sentralt nøkkelord – å ligge et hestehode foran, med evnen til å lese i dag hvilke produkter kunden vil komme til å kjøpe i morgen. Aktøren har behov for systemer som leser øyeblikk i sanntid, med tilbakeførsel av foredlet data som kan svare på strategiske spørsmål forbundet med produkt, målgruppe og lagerstyring.

Interaktivitet & Sømløshet

  • Effektivitet / Vekst
  • Informasjon / Oversikt
  • Kundeforhold / Synlighet

Skille mellom fysiske og digitale butikker har en hurtig utvikling og er i ferd med og viskes ut. Det stiller krav, som ligger i evnen til å fange opp interesse og tendenser på markedet i langt tidligere fase, hvor evnen til å lese forbruker og handlemønster har fått en ny betydning. I et digitalisert marked er sømløs kundeopplevelse en konkurransemessig nødvendighet for alle bransjeaktører, hvor løsninger samhandler både med den digitale og den fysiske butikk.

Individuell markedsføring & brukerstøtte

  • Engasjement / Eierskap
  • Kreativitet /Integritet
  • Tillit / Avhengighet

Forbrukere i dagens marked krever mer, er informerte, bevisste og målrettet. Noe som betyr at virksomheten stadig har behov for mer strukturert og detaljert data for og kunne tilby kunderettede løsninger som gir oversikt i alle kontaktpunkter. Informasjon har kundene nok av. Det de trenger og er villige til å betale for, er kunnskap og innsikt.

I applikasjonen brukes by icons® i form av et sett krypterte ikoner, for vurdering av brukerens produktpreferanser. Profilen knyttes opp mot aktuelle produkter i kategoriene klær, sko og accessories. 

På lik linje som en brukerprofil viser hvilke produkttyper brukeren mest sannsynlig foretrekker, avdekker produktannonsen hvilke verdier og variabler som kan knyttes opp mot ulike stereotypier og brukerprofiler i applikasjonen. 

På den ene siden belyser by icons® brukerens personlige preferanser og behov. På den andre siden analyserer datamodellen produktenes karakteristiske uttrykksformer i klassene farge, figur og stilpersonlighet.

Tjenester i Shopping Guide bygger på by icons®, hvor systemet studerer prosessene som ligger til grunn for egenskaper, oppfattelse, tenking og reaksjoner hos brukeren. 

Ut i fra forhåndsbestemte sett med input og mulige godkjente resultater, brukes systemet til å finne og behandle strukturer og sammenhenger. Disse sammenhengene benyttes til å finne svar, for deretter gi brukeren produktveiledning og anbefalinger basert på funnene. 

Resultatene leses i form av produktprofiler og omformer sammenhenger som kobles til aktuelle produktannonser og servicetjenester i applikasjonen.

Shopping Guide leser brukerens profil for å tilby skreddersydd markedsføring og personlig produktveiledning. Produktannonser og brukertjenester som presenteres brukeren, svarer til behov, interesse og posisjon basert på produktprofil og historikk av kontakt med applikasjonen.

Programvaren samler brukerdata for markedsoversikt i sanntid. 

Markedsfør dine produkter sammen med oss!