Mennesket bak

Med utdanning innen stylistfaget, fargepsykologi og økonomi er Vibeke Johnsen utvikleren og mennesket bak by icons®. Hun har over 20 års erfaring i tekstilbransjen fra både leverandør- og butikksiden med flere områder å vise til.

Hun fanget tidlig opp behovet for et tverrfaglig system med tjenester på tvers av verdikjede og kjerneområder. Produkt, fag og kommunikasjon er stikkord som med tiden ble hennes hovedfokus og grunnsteinene i by icons®

Hun har sterk markedsforståelse og et innfølt engasjement. Gjennom erfaring har hun opparbeidet innsikt i marked, brukeratferd og organisasjonstrukturer. Dette har bidratt til at hun har utviklet meget god forretningsforståelse og interpersonell kompetanse.

Som nyutdannet stylist omdannet hun produktveiledning til tilleggsnæring i egen bedrift, og intergrerte et stylingsstudio med tjenester i shopping og make-up veiledning. Dette fikk sterk oppmerksomhet fra kunder og bred omtale i media, hvor hun ble oppsøkt for oppdrag hos andre næringsdrivende og eksterne bedrifter. Med ulike oppdrag og arbeidsforhold innen flere områder, fikk hun muligheten til å se markedet fra forskjellige innfallsvinkler og erfare sammenhenger mellom bedrift, produkt, kundegruppe og miljø.

by icons® er utviklet over år og erfaringsbasert blitt tilspisset for å kunne svare på problemstillinger og dekke behovene som ofte er den røde tråd og hinder for optimal effektivitet og flyt avdelingene i mellom. Hun har reist mye og sett at mennesker rundt om i landet har ulike behov, og at interesse, trend og kultur skifter i takt med de ulike salgsområdene.

Markedet er inne i en transformasjon som krever nye måter å tenke skal man imøtekomme overgangen fra dagens marked og den fysiske butikk, til morgendagens butikker på det virtuelle marked.

I innovasjonsarbeidet har det vært viktig å lære av sine feil, og holde fokus på betydningen av hvilke faktorer som stimulerer prosjektets sluttprodukt. Hun har testet mange hypoteser og løsningsteorier, og gjennomført flere kvantitative og kvalikative undersøkelser for å komme frem til systemets endelige bunnstruktur og datamodell.

by icons® kommuniserer med alle ledd og har en klar kunde- og markedsorientert filosofi. Løsningsmodellen Vibeke Johnsen har konseptualisert for tekstilbransjen og damesegmentet, kan videreutvikles for flere segment og bransjer, og er ikke bundet verken til geografiske salgsområder eller markeder.